شنبه ، 30 شهريور ، 1398 | 09/21/2019       نقشه سایت
جستجو

دریچه


   نرخ ارز
   ورود به پست الکترونیکی
هیئت مدیره
هیئت مدیره
مدیر عامل
بهمن جمالی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – ایران
سوابق کاری : 18 سال تجربه در نظارت بر عملیات حفاری، مهندسی حفاری، طراحی و تکمیل چاه های نفت و گاز در اغلب میدانهای نفت و گاز ایران در خشکی و دریا. مدیر عامل شرکت مرزبان پترو انرژی از سال 1386 تا کنون .

هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
غلامعلی پاشا
تحصیلات: گذراندن دوره¬های تکنولوژی حفاری در مدرسه پنجساله حفاری مناطق نفت خیز جنوب کارشناسی مهندسی حفاری ضمن خدمت از دانشکده نفت اهواز
سوابق کاری : 18 سال تجربه در عملیات حفاری شامل 5 سال دوره آموزشی. 11 سال فعالیت دراغلب میدانهای نفت و گاز ایران در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 3 سال به عنوان رئیس ناحیه حفاری در پروژه توسعه چاهای میادین شانول- هما و وراوی رئیس منطقه حفاری و رئیس عملیات حفاری مرزبان پترو انرژی. رئیس هیئت مدیره شرکت مرزبان پترو انرژی ازابتدای سال 1389 .

هیئت مدیره
عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
محمد آل کثیر
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز ایران 1371
سوابق کاری : 17 سال سابقه در بخش¬های مختلف صنعت حفاری شامل : نظارت بر عملیات حفاری، ناظر ارشد و شبکار به مدت 11 سال شرکت مناطق نفت خیز جنوب - مدیر فنی و مهندسی شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا مدیر پروژه شرکت مرزبان پترو انرژی از سال 1386 تا کنون

هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
هادی برآبادی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت اهواز ، 1367
سوابق کاری : 21 سال سابقه در صنعت حفاری و تعمیر و تکمیل چاه
ناظر عملیات حفاری در مناطق نفت خیز جنوب
سرپرست پروژه حفاری در مناطق نفت خیز جنوب
سرپرست مهندسی حفاری در پروژه¬های شانول، هما و وراوی
مهندسی ارشد حفاری در شرکت REPSOL در کشور لیبی
معاون عملیات شرکت گلوبال
رئیس مهندسی حفاری شرکت مرزبان پترو انرژی

هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
سیامک اسکندری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت اهواز، 1370
سوابق کاری : 19 سال سابقه در بخش عملیات حفاری و تعمیر چاه در اکثر میدان های نفتی و گازی ایران رئیس هیئت مدیره شرکت مرزبان پترو انرژی از سال1386 تا 1388.