جمعه ، 4 مهر ، 1399 | 09/25/2020       نقشه سایت
جستجو

دریچه


   نرخ ارز
   ورود به پست الکترونیکی
فرصتهای شغلی
شرکت مهندسی و خدمات  مرزبان پترو انرژی جهت انجام پروژه های در دست اقدام و آتی خود، از میان داوطلبان  داخل یا خارج از کشور در زمینه های ذیل همکار جدید می پذیرد. از متقاضیان محترم درخواست می شود فرم درخواست همکاری را در این سایت تکمیل نمایند.
1-   عملیات حفاری
2-   مهندسی برنامه ریزی حفاری
3-   مهندسی  تعمیر و تکمیل
4-   مهندسی گل حفاری
5-   مهندسی سیمان حفاری
6-   مهندسی کالای حفاری
7-   کارشناسی قراردادهای حفاری
8-   کارشناسی برنامه ریزی و کنترل پروژه های حفاری
9-   کارشناس ایمنی بهداشت و محیط زیست